ฝ่ายวิเทศฯ แสดงความยินดีแก่ รองศาสตราจารย์ ดร. ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์

[56]

วันที่ 4 มีนาคม 2563 ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ นำโดยอาจารย์นภาศรี สุวรรณโชติ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และทีมงาน เข้าแสดงความยินดีแก่ รองศาสตราจารย์ ดร. ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ในโอกาสที่ได้รับตำแหน่งรักษาราชการแทนอธิการบดี

117 Total Views 1 Views Today