ฝ่ายวิเทศฯ เข้าเยี่ยมคารวะและสวัสดีปีใหม่ 2563 แด่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

[38] HNY to the President_09.01.2020

วันที่ 9 มกราคม 2563 ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ นำโดยอาจารย์นภาศรี สุวรรณโชติ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่  เข้าเยี่ยมคารวะและสวัสดีปีใหม่ 2563 แด่ รองศาสตราจารย์ ดร. ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

322 Total Views 1 Views Today