ฝ่ายวิเทศฯ เข้าเยี่ยมคารวะและสวัสดีปีใหม่ 2563 แด่รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

[39] HNY to the VP for Administration_09.01.2020

วันที่ 9 มกราคม 2563 ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ นำโดยอาจารย์นภาศรี สุวรรณโชติ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่  เข้าเยี่ยมคารวะและสวัสดีปีใหม่ 2563 แด่ รองศาสตราจารย์ ดร. ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

320 Total Views 2 Views Today