ฝ่ายวิเทศฯ เข้าเยี่ยมคารวะและสวัสดีปีใหม่ 2563 แด่รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ

[41] HNY to the VP for Planning and Quality Assurance_09.01.2020

วันที่ 9 มกราคม 2563 ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ นำโดยอาจารย์นภาศรี สุวรรณโชติ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่ เข้าเยี่ยมคารวะและสวัสดีปีใหม่ 2563 แด่ รองศาสตราจารย์ ดร. วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ

328 Total Views 1 Views Today