ฝ่ายวิเทศฯ เข้าเยี่ยมคารวะและสวัสดีปีใหม่ 2563 แด่ผู้อำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์

[43] HNY to the Director of GE_09.01.2020

วันที่ 9 มกราคม 2563 ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ นำโดยอาจารย์นภาศรี สุวรรณโชติ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่  เข้าเยี่ยมคารวะและสวัสดีปีใหม่ 2563 แด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรีชา พงษ์เพ็ง ผู้อำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์

37 Total Views 1 Views Today