การบรรยายพิเศษหัวข้อ “Life In Stills”

[31] A Special talk on “Life In Stills”_23.09.2019

วันที่ 23 กันยายน 2562 ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทย
จัดการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Life In Stills” โดยมี Ms. Smadar Shapira รองหัวหน้าคณะผู้แทนทางการทูต สถานเอกอัครราชทูตอิสราเอล เป็นวิทยากรในการบรรยาย ณ ห้องประชุมช่อแก้ว อาคาร 31 ชั้น 5
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา การบรรยายในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
จำนวนกว่า 30 คน เข้าร่วมรับฟัง

347 Total Views 2 Views Today
Share this