สรุปโครงการ English Volunteers Program

[30] Conclusion of the English Volunteers Program_19.09.2019

วันที่ 19 กันยายน 2562 ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และนักศึกษาจากเดอมองฟอร์ท  ได้เข้าพบนายกร ทัพพะรังสี นายกสภามหาวิทยาลัย เพื่อสรุปโครงการอาสาสมัครสอนภาษาอังกฤษ ระหว่างวันที่ 17 สิงหาคม – 21 กันยายน ในด้านการสอนและการใช้ชีวิตภายในมหาวิทยาลัยเพื่อวางแผนการดำเนินงานสำหรับโครงการถัดไป  ทั้งนี้นายกสภาได้มอบประกาศนียบัตรให้แก่นักศึกษาทุกคนเพื่อขอบคุณในการเป็นอาสาสมัครได้อย่างดีเยี่ยม

320 Total Views 2 Views Today
Share this