การบรรยายพิเศษ “เรียนรู้การอ่านตัวอักษรภาษาเกาหลี”

[29] A Special Lectur on Learn to Read Korean Alphabets_19.09.2019

วันที่ 19 กันยายน 2562 อาจารย์นภาศรี สุวรรณโชติ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นวิทยากรในการบรรยายพิเศษ “เรียนรู้การอ่านตัวอักษรภาษาเกาหลี” สำหรับนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ  ซึ่งการอบรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของสาขาที่ส่งเสริมทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศอื่นๆ เพิ่มเติมให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 โดยได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากนักศึกษากว่า 100 คน

306 Total Views 1 Views Today
Share this