การประชุมร่วมกับสถานฑูตแอฟริกาใต้

[28] Meeting with the South African Embassy_17.09.2019

วันที่ 17 กันยายน 2562 ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ นำโดย อาจารย์นภาศรี สุวรรณโชติ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และวิทยาลัยนานาชาติ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. กรองทอง ไคริรี คณบดี, ดร. จันทร์ชัย ยิ่งประยูร รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ, อ. ดาร์มา ไคริรี รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และอาจารย์ศิริเพ็ญ เยี่ยมจรรยา หัวหน้าสาขาการจัดการท่องเที่ยว เข้าร่วมประชุมกับสถานฑูตแอฟริกาใต้ ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายเจฟฟรีย์ ควินตัน
มิตเชลล์ ดอยจ์ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ประจำประเทศไทยเป็นประธานในการประชุม พร้อมทั้งทีมงาน  เพื่อหารือความร่วมมือในอนาคตระหว่างสถานฑูตและมหาวิทยาลัยในด้านการศึกษา(โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและการฝึกงาน), การท่องเที่ยว และธุรกิจการบิน

294 Total Views 2 Views Today
Share this