การฉลองในวาระ 333 ปี ราชทูตสยามเจริญสัมพันธไมตรีกับฝรั่งเศส

[27] 333rd Ambassade Du Siam En France_02.09.2019

วันที่ 2 กันยายน 2562 อาจารย์นภาศรี สุวรรณโชติ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ได้เข้าร่วม “การฉลองในวาระ 333 ปี ราชทูตสยามเจริญสัมพันธไมตรีกับฝรั่งเศส” ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการกล่าว สุนทรพจน์โดยนางสาวภัทรัตน์ หงษ์ทอง อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ และนายฌาก ลาปูฌ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทย และการลงนามในบันทึกความร่วมมือระหว่างกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ และ Agence Française de Développement (AFD) ประจำประเทศไทย เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาที่ยั่งยืน

359 Total Views 2 Views Today
Share this