แสดงความยินดีแก่ รองศาสตราจารย์ ดร. สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

[26] Congratulate Assoc. Prof. Dr. Somdech Rungsrisawat_28.08.2019

วันที่ 28 สิงหาคม 2562   ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ นำโดยอาจารย์นภาศรี สุวรรณโชติ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และทีมงาน เข้าแสดงความยินดีแก่ รองศาสตราจารย์ ดร. สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ในโอกาสที่ได้รับตำแหน่ง
รองศาสตราจารย์ในสาขานิเทศศาสตร์

347 Total Views 2 Views Today
Share this