การแสดงศิลปะและวัฒนธรรมไทย-เกาหลี

[23] Thai-Korean Art & Culture Performance 2019_20.08.2019

วันที่ 20 สิงหาคม 2562 ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ร่วมกับ Monthly Publication of Art & Culture
Han Woori Volunteer Association สาธารณรัฐเกาหลี
และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัด
“การแสดงศิลปะและวัฒนธรรมไทย-เกาหลี” ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา ชั้น 4
โดยในโอกาสนี้อาจารย์นภาศรี สุวรรณโชติ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
ได้ให้เกียรติในการกล่าวเปิดงาน กิจกรรมการแสดงประกอบด้วย
 การแสดงของเกาหลี: การระบำพื้นเมือง การเต้นร่วมสมัย และการเต้นฮิปฮอป
 การแสดงของไทย: การแสดงชุดเจ้าฟ้านักบิน การแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์
และการแสดงชุดฟ้อนหัตถศิลป์ขิตอีสาน
ซึ่งในการแสดงครั้งนี้ได้รับความสนใจจากอาจารย์ ครู นักศึกษา นักเรียน เจ้าหน้าที่
และบุคคลทั่วไป รวมถึงนักศึกษา DMU ที่เข้าร่วมชมเป็นอย่างมาก

145 Total Views 2 Views Today