การต้อนรับคณะผู้แทนจากประเทศญี่ปุ่น

[22] Welcoming the delegates from Japan_19.08.2019

วันที่ 19 สิงหาคม 2562 นางสาวนุชนารถ เพ็งสุริยา รักษาการหัวหน้าฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ จัดการต้อนรับคณะผู้แทนจากประเทศญี่ปุ่น จำนวน 7 ราย นำโดย Prof. Tsutomu Horiuchi เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมการแกะสลักผักและผลไม้ ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, การรำนาฏศิลป์ไทย ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ และเข้าเยี่ยมชมพระบรมมหาราชวังในช่วงบ่าย

308 Total Views 2 Views Today
Share this