การปฐมนิเทศ โครงการ English Volunteers Program

[21] Orientation for English Volunteers Program_19.08.2019

       วันที่ 19 สิงหาคม 2562 ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์จัดการต้อนรับนักศึกษาโครงการ English
Volunteers Program จากมหาวิทยาลัยเดอมองฟอร์ท เมืองเลสเตอร์ สหราชอาณาจักร โดยได้นำนักศึกษาเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล
     การปฐมนิเทศโดยนายกร ทัพพะรังสี นายกสภามหาวิทยาลัย และอาจารย์นภาศรี
สุวรรณโชติ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ รวมถึงผู้ประสานงานของคณะวิทยาลัย และหน่วยงาน เพื่อชี้แจงรายละเอียดกิจกรรมระหว่างวันที่ 20 สิงหาคม-17 กันยายน
และในช่วงบ่ายเป็นการแนะนำสถานที่ภายในมหาวิทยาลัยและบริเวณโดยรอบ

290 Total Views 1 Views Today
Share this