Category Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์

แก้วเจ้าจอม ฉบับที่ 2246 วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563

แก้วเจ้าจอม ฉบับที่ 2245 วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563

แก้วเจ้าจอม ฉบับที่ 2244 วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563

แก้วเจ้าจอม ฉบับที่ 2243 วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563

แก้วเจ้าจอม ฉบับที่ 2242 วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563

แก้วเจ้าจอม ฉบับที่ 2241 วันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563

แก้วเจ้าจอม ฉบับที่ 2240 วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563

 

งานวันรำลึกถึงเหตุการณ์การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์สากลขององค์การสหประชาชาติ

[55] The UN International Holocaust Remembrance Day_28.01.2020

วันที่ 28 มกราคม 2563 ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ นำโดยอาจารย์นภาศรี สุวรรณโชติ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเทศสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.บัวบุตรี ศิริวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และนักศึกษาสาขาวิชาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  เข้าร่วม “งานวันรำลึกถึงเหตุการณ์การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์สากลขององค์การสหประชาชาติ”  จัดโดยสถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยร่วมกับคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (เอสแคป) ณ อาคารศูนย์การประชุมองค์การสหประชาชาติ

แก้วเจ้าจอม ฉบับที่ 2239 วันพุธที่ 29 มกราคม 2563

แก้วเจ้าจอม ฉบับที่ 2238 วันอังคารที่ 28 มกราคม 2563