Category Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์

แก้วเจ้าจอม ฉบับที่ 2276 วันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2563

แก้วเจ้าจอม ฉบับที่ 2275วันพุธ 1 เมษายน 2563

 

แก้วเจ้าจอม ฉบับที่ 2272 วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2563

 

แก้วเจ้าจอม ฉบับที่ 2271 วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563

 

แก้วเจ้าจอม ฉบับที่ 2270 วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563

แก้วเจ้าจอม ฉบับที่ 2269 วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563

 

แก้วเจ้าจอม ฉบับที่ 2268 วันพุธที่ 11 มีนาคม 2563

แก้วเจ้าจอม ฉบับที่ 2267 วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563

 

ฝ่ายวิเทศฯ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19

[57]

จากสถานการณ์การระบาดของโรคโคโรนาไวรัส 2019 (โควิด-19) ซึ่งเริ่มเกิดขึ้นในเมืองอู๋ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน ในเดือนธันวาคม 2562 นั้น ได้รับการประกาศจากองค์การอนามัยโลก (WHO) ให้เป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ ดังนั้นฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ นำโดยอาจารย์นภาศรี สุวรรณโชติ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และทีมงาน จึงได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโคโรนาไวรัส 2019 (โควิด-19) ดังกล่าว โดยการสวมใส่หน้ากากอนามัยและใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมืออย่างสม่ำเสมอทั้งภายในและภายนอกสำนักงาน

แก้วเจ้าจอม ฉบับที่ 2266 วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563