Category Archives: ข่าวกิจกรรม

กระบวนการจัดจ้างชาวต่างชาติเข้ามาปฏิบัติงานในสถาบันการศึกษาไทย และสิทธิประโยชน์

[18] International Staff Employment Procedures_22.06.2019

วันที่ 27 – 28 มิถุนายน 2562 ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ได้จัดโครงการอบรมหลักสูตร“กระบวนการจัดจ้างชาวต่างชาติเข้ามาปฏิบัติงานในสถาบันการศึกษาไทยและสิทธิประโยชน์” ณ ibis Styles Bangkok Khaosan Viengtai Hotel กรุงเทพฯ   โดยในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. ชุติกาญจน์ ศรีบูลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและอาจารย์นภาศรี สุวรรณโชติ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ได้ให้เกียรติในการกล่าวเปิดโครงการ กิจกรรมการอบรมประกอบด้วย การบรรยายหัวข้อ “การขอวีซ่าประเภททำงานสำหรับชาวต่างชาติที่เข้ามาปฏิบัติงานในสถาบันการศึกษาไทย” โดยพ.ต.ต.หญิงสุวพร จันทน์เทศ – สารวัตร กองกำกับการ 2 กองบัญชาการตรวจคนเข้าเมือง 1 การบรรยายหัวข้อ “การขอรับใบอนุญาตทำงานสำหรับชาวต่างชาติที่เข้ามาปฏิบัติงานในสถาบันการศึกษาไทย” โดยนายภูวกร

งานฉลองวันชาติรัสเซีย

[17] Day of Russia_11.06.2019

วันที่ 11 มิถุนายน 2562 อาจารย์นภาศรี สุวรรณโชติ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ได้เข้าร่วม “งานฉลองวันชาติรัสเซีย” ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมอินเตอร์คอนทิเนนทัล กรุงเทพฯ โดยในโอกาสนี้ ฯพณฯ นายเยฟกินี โทมิคิน เอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำราชอาณาจักรไทยและภริยาได้ให้เกียรติในการต้อนรับแขกผู้เข้าร่วมงานในค่ำคืนนี้

โครงการอบรมเทคนิคการเขียนข่าวภาษาอังกฤษเพื่อการประชาสัมพันธ์เบื้องต้น

[16] Workshop  on Basic English News Writing_11.06.2019

วันที่ 11 มิถุนายน 2562 ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ได้จัด“โครงการอบรมเทคนิคการเขียนข่าวภาษาอังกฤษเพื่อการประชาสัมพันธ์เบื้องต้น” ณ ห้องสมาร์ทคลาส ชั้น 2 อาคาร 32 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์นภาศรี สุวรรณโชติ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นวิทยากร ซึ่งในการอบรมครั้งนี้ได้รับความประทับใจจากอาจารย์และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย ราชภัฏลำปางและมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่เข้าร่วมเป็นอย่างมากในเรื่อง โครงสร้างประโยคพื้นฐานและการฝึกเขียนข่าว

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์

[15] Workshop on Enhancing the Strategic Thinking Skill_07.06.2019

วันที่ 7 มิถุนายน 2562 รักษาการหัวหน้าฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ได้เข้าร่วม“การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์” ณ ห้องมรกต 1 ชั้น 12 โรงแรมวินด์เซอร์สูท กรุงเทพฯ  การประชุมนี้ประกอบด้วยการชี้แจงวัตถุประสงค์และสรุปผลการประชุมครั้งที่ผ่านมา โดยนางสาวลักขณา ดอกเขียว ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ, การบรรยายและประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาทักษะการคิดให้สนับสนุนการทำงานเชิงกลยุทธ์ โดย ผศ. พ.ต.ท. นภดล ทองนพเนื้อ ข้าราชการบำนาญ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ และการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์ 

การต้อนรับคณะตัวแทนจากมหาวิทยาลัยในแอฟริกาใต้

[14] Welcoming the delegates from South African Universities_06.06.2019

วันที่ 6 มิถุนายน 2562 ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ร่วมกับสาขาวิชาแพทย์แผนไทยประยุกต์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะตัวแทนจำนวน 20 ท่านจากมหาวิทยาลัยในแอฟริกาใต้ ณ ห้องประชุมช่อแก้ว อาคาร 31 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. ชุติกาญจน์ ศรีบูลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และอาจารย์นภาศรี สุวรรณโชติ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ได้ให้เกียรติในการต้อนรับ ทั้งนี้อาจารย์นรินทร์ กากะทุม หัวหน้าสาขาวิชาแพทย์แผนไทยประยุกต์ร่วมด้วยอาจารย์และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ เป็นวิทยากรในการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรและผลิตภัณฑ์การสาธิตการซาวน่าแบบไทย การสาธิตการดูแลหัวเข่าด้วยสมุนไพรไทย และการนวดแบบไทยสำหรับแก้อาการออฟฟิศซินโดรม (บริเวณคอและไหล่)  ซึ่งได้รับความประทับใจเป็นอย่างมากจากคณะตัวแทนทุกท่านและการหารือความร่วมมือทางการศึกษาในอนาคตระหว่างมหาวิทยาลัยในแอฟริกาใต้และวิทยาลัยสหเวชศาสตร์

งานฉลองวันชาติอิสราเอล ครบรอบ 71 ปี

[9] 71st Anniversary of the Independence of the State of Israel_28.05.2019

วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 อาจารย์นภาศรี สุวรรณโชติ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ได้เข้าร่วม “งานฉลองวันชาติอิสราเอล ครบรอบ 71 ปี” ณ ห้องบอลรูม โรงแรมสยามเคมปินสกี โดยในโอกาสนี้ H.E. Dr. Meir Shlomo เอกอัครราชทูตอิสราเอล และ Madame Bracha Kookva-Shlomo ภริยา ได้ให้เกียรติในการต้อนรับแขกผู้เข้าร่วมงานในค่ำคืนนี้

การต้อนรับคณะจาก Xiangsihu College of Guangxi University

[10] Welcoming the delegates from Xiangsihu College_29.05.2019

วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ร่วมกับสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจำนวน 120 ท่านจาก Xiangsihu College of Guangxi University สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ อาคารพิพิธภัณฑ์สายสุทธานภดล

ประชุมหารือข้อตกลงความเข้าใจกับมหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐประชาชนจีน

[8] Meeting - Universities, China_17.05.2019

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ร่วมกับตัวแทนจากคณะและวิทยาลัยต่างๆ จัดการประชุมหารือข้อตกลงความเข้าใจกับ Ms. Cheng Sijia (Program Executive, Beijing Forestry University), Ms. Liu YuHan (Admission Manager, Shaanxi University of Science & Technology) and Ms. Chen Lu (Founder and Head of Hongzhou Learning) สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ

ประชุมหารือกิจกรรมภายใต้ข้อตกลงความเข้าใจกับมหาวิทยาลัยเดอมองฟอร์ท

[7] Meeting - De Montfort University, UK_13.05.2019

วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ร่วมกับตัวแทนจากคณะและวิทยาลัยต่างๆ จัดการประชุมหารือกิจกรรมภายใต้ข้อตกลงความเข้าใจกับมหาวิทยาลัยเดอมองฟอร์ท เมืองเลสเตอร์ สหราชอาณาจักร ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา การหารือครั้งนี้ได้กล่าวถึงการเตรียมกิจกรรมระหว่างวันที่ 17 สิงหาคม – 21 กันยายน 2562

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เข้าร่วมงานฉลองวันชาติแอฟริกาใต้

[6] South Africa s Freedom Day Celebration_30.04.2019

วันที่ 30 เมษายน 2562 อาจารย์นภาศรี สุวรรณโชติ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมงานฉลองวันชาติแอฟริกาใต้ ครบรอบ 25 ปีแห่งประชาธิปไตยและ 25 ปีแห่งความสัมพันธ์แบบทวิภาคีกับประเทศไทย ณ ห้องบอลรูม โรงแรมสยามเคมปินสกี โดยในโอกาสนี้นายเจฟฟรีย์ ควินตัน มิตเชลล์ ดอยจ์ เอกอัครราชทูตแอฟริกาใต้ และมาดามแคโรล ดอยจ์ ภริยา ได้ให้เกียรติในการต้อนรับแขกผู้เข้าร่วมงานในค่ำคืนนี้